Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ Toán ứng dụng Pháp - Việt khóa 2023 - Thời gian nộp hồ sơ từ 15/5/2023 đến 30/5/2023 - Xem thêm

Giới thiệu

MASTER FRANCO - VIETNAMIEN DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES (MFVMA)

THẠC SĨ TOÁN ỨNG DỤNG PHÁP VIỆT

          Đây là chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 6 trường Đại học Pháp bắt đầu từ năm 2011:

           

                                      
                                       
                                        

    Nội dung hợp tác như sau:

 
     l  Các đại học Pháp công nhận năm thứ tư chương trình cử nhân của Khoa Toán-Tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia) Thành phố Hồ Chí Minh và một số đại học Việt Nam khác tương đương với năm thứ nhất chương trình Thạc sĩ của Pháp, sử dụng các cơ sở của Khoa Toán và Tin học của Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, gửi các giáo sư Pháp dạy học kỳ đầu tiên của chương trình Master2 (năm thứ 2 chương trình thạc sĩ) của Pháp và trao học bổng (vé HCM-Paris-HCM + học phí và chỗ ở tại Pháp từ 3 đến 4 tháng) để sinh viên thực tập học kỳ thứ hai của chương trình Master2 ở Pháp. Sau khi, học viên hoàn thành chương trình học được cấp bằng Thạc sĩ Toán ứng dụng của các đại học Orléans , Sorbonne Paris Nord , Rennes và Tours.
 
     l  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ vé máy bay Paris-HCM-Paris và một phần tiền giảng dạy cho các giáo sư Pháp sang giảng dạy trong chương trình này. Các đại học Pháp tài trợ một phần tiền giảng dạy cho các giáo sư Pháp sang giảng dạy và học bổng (vé máy bay HCM-Paris-HCM + tiền học và ăn ở) cho các sinh viên sang Pháp học trong 3 đến 4 tháng.
 
      l  Chỉ tiêu tuyển sinh lối 25 sinh viên một năm. Sinh viên chỉ đóng lệ phí ghi danh học Thạc Sĩ của các đại học Pháp lối 275 euros cho toàn bộ chương trình.
 
       l  Chủ đích chương trình này là giới thiệu các sinh viên Việt Nam cho các học bổng toàn phần làm tiến sĩ của các đại học Pháp và các nước khác. Thường có hơn phân nửa sinh viên chương trình này nhận học bổng học tiếp Tiến sĩ tại Pháp hoặc châu Âu.
 
       l  Tiếng Anh được dùng trong toàn bộ chương trình (kể cả trong thời gian học ở Pháp).
 
       l  Việc học đủ 7 môn học rất hữu ích cho việc chọn học bổng sang Pháp, vì thế chúng tôi thưởng 5 sinh viên đứng đầu tổng số điểm thi (các môn học) 5 triệu đồng/1 sinh viên.